Куперс

Бухучет и анализ

Наказ 363

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Судебные решения

Приказ Министерства внутренних дел Украины от 25 апреля 2012 года № 363
Об утверждении Порядка рассмотрения заявлений иностранцев и лиц без гражданства о продлении срока пребывания на территории Украины

(с изменениями по состоянию на 26.11.2012 г.)

Согласно пункту 8 Порядка продления срока пребывания и продления или сокращения срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 15 февраля 2012 № 150,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок рассмотрения заявлений иностранцев и лиц без гражданства о продлении срока пребывания на территории Украины, который прилагается.

2. Государственной миграционной службе Украины (Ковальчук М. М.) организовать изучение настоящего Порядка личным составом, в полномочия которого входит работа по продлению срока пребывания иностранцев и лиц без гражданства, и обеспечить неуклонное соблюдение его требований.

3. Государственной миграционной службе Украины (Ковальчук М. М.) в пятидневный срок после подписания настоящего приказа обеспечить его представление на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

4. Признать утратившим силу приказ МВД от 23 августа 2011 № 601 «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений о продлении срока пребывания в Украине иностранцев и лиц без гражданства», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 20 сентября 2011 года по № 1112/19850.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Председателя Государственной миграционной службы Украины Ковальчука М. М.

6. Этот приказ отправить по назначению.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

генерал внутренней службы Украины

В. Ю. Захарченко

Согласовано:

Первый заместитель Председателя

Службы безопасности Украины

П.Шатковский

Министр

иностранных дел Украины

К. И. Грищенко

Председатель Государственной пограничной

службы Украины

М. М. Литвин

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Показать изменения
 • Судебные решения

Утверждено

Приказом Министерства внутренних дел Украины

25.04.2012 г. № 363

ПОРЯДОК
рассмотрения заявлений иностранцев и лиц без гражданства
о продлении срока пребывания на территории Украины

1. Настоящий Порядок определяет процедуру рассмотрения заявлений о продлении срока пребывания на территории Украины иностранцев и лиц без гражданства, паспортные документы или документы, подтверждающие личность без гражданства, которые зарегистрированы должностным лицом Госпогранслужбы, и принимающей их стороны, а также принятие по результатам их рассмотрения решений.

Операції, пов’язані з експлуатацією автомобіля, як і будь-які інші господарські операції, повинні бути зафіксовані первинними документами. Якими саме первинними документами слід оформляти роботу автотранспорту, ми розповімо в консультації.

Товарно-транспортна накладна: що треба знати

Почнемо з аналізу правил заповнення товарно-транспортної накладної (далі – ТТН). Нагадаємо, що наказом Мінтрасу від 03.06.19 р. № 413 «Про затвердження змін до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні» (далі – Наказ № 413) були внесені деякі зміни до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Мінтрансу від 14.10.97 р. № 363 (далі – Правила № 363) і самої форми ТТН (додаток 7 до Правил № 363). Ці зміни набули чинності з 12.07.19 р.

Ми розглянемо особливості оформлення звичайних ТТН (спеціальних ТТН торкатися не будемо).

Що є ТТН і навіщо її потрібно оформляти?

ТТН – це єдиний для всіх учасників транспортного процесу документ, на підставі якого (розд. 1 Правил № 363):

 • ведеться облік товарно-матеріальних цінностей (далі – ТМЦ) на шляху їх переміщення;
 • здійснюються розрахунки за перевезення вантажу та облік виконаної роботи.

Також ТТН є одним із документів, який може використовуватися для обліку ТМЦ у принципі (їх списання, оприбуткування, складського, оперативного і бухгалтерського обліку).

От так виглядає визначення ТТН після змін.

А що, власне, змінилося у визначенні ТТН?

Колишнє формулювання давало привід трактувати його так, нібито ТТН є єдиним документом для обліку ТМЦ. Це дозволяло податковій прискіпуватися до операцій з оприбуткування та обліку запасів без наявності ТТН – аж до визнання операцій фіктивними.

Тепер ясно, що ТТН є не одним, а єдиним документом для підтвердження транспортних витрат та одним з документів, якими оформляється списання й оприбуткування ТМЦ.

Форма ТТН

Як ми вже зазначали вище, типова форма ТТН (форма № 1-ТН) наведена в додатку 7 до Правил № 363. Проте бланк цієї форми не є обов’яз­ковим до застосування. Суб’єкт господарювання (далі – СГ) може скористатися бланком ТТН у довільній формі. Але за умови, що в цій довільній формі буде присутня інформація, зазначена в п. 11.1 Правил № 363, а саме:

 • назва, а також дата і місце складання ТТН;
 • найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасників перевезення вантажу (перевізника та/або експедитора, замовника, вантажовідправника, вантажоотримувача);
 • найменування і кількість вантажу, його основні характеристики й ознаки, які дають можливість однозначно ідентифікувати цей вантаж;
 • автомобіль, яким перевозиться вантаж (марка, модель, тип, реєстраційний номер);
 • причіп/напівпричіп (марка, модель, тип, реєстраційний номер);
 • пункти навантаження і розвантаження із зазначенням повної адреси, посади, прізвища і підписів відповідальних осіб вантажовідправника, вантажоотримувача, водія та/або експедитора.

Таблиця для друку доступна на сторінці: https://uteka.ua/ua/tables/54984-0

На замітку! Вищезгадана інформація є обов’яз­ковою в довільній формі ТТН. Але СГ може також доповнювати цей документ будь-якими необхідними йому реквізитами.

Після внесених змін типова форма ТТН стала компактнішою, оскільки з її шапки зникли ряд реквізитів, а саме:

 • інформація про переадресацію вантажу;
 • реквізити довіреності, виданої вантажоотримувачем;
 • інформація про стан вантажу, що перевозиться, номери пломби;
 • інформація про транспортні послуги, які надаються перевізником;
 • П. І. Б. і підпис бухгалтера (відповідальної особи вантажовідправника);
 • П. І. Б. і підпис особи, яка дозволила відпускання вантажу.

ТТН: паперова або електронна

ТТН може бути складена не тільки в паперовій, але й в електронній формі. Це теж одна зі змін, унесених Наказом № 413 до Правил № 363. У порівняльній таблиці покажемо, чим розрізняється порядок її оформлення.

Таблиця для друку доступна на сторінці: https://uteka.ua/ua/tables/54984-1

№ п/п

Показник

Паперова ТТН

Електронна ТТН

1

2

3

4

1

Хто оформляє

Замовник (вантажовідправник)

2

Кількість примірників

Три примірники:

 • перший примірник залишається у замовника (вантажовідправника);
 • другий примірник водій (експедитор) передає вантажоотримувачеві;
 • третій примірник, завірений підписом вантажоотримувача, залишається у перевізника.

Нагадаємо, що до внесення змін ТТН оформлялася в 4 примірниках

Електронна форма документа після оформлення вантажоотримувачем відправляється вантажовідправнику.

Увага! Для водія, який везтиме вантаж, роздруковується паперовий примірник ТТН (пред’являється у разі перевірки на дорогах)

3

Форма супровідних документів

Паперова

Електронна

Процедура підписання електронної ТТН

Створення, відправлення, передача, отримання, зберігання, обробка, використання і знищення електронної ТТН (далі – е-ТТН) регулюються Законом від 22.05.03 р. № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» та Закону від 05.10.17 р. № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» (п. 11.1 Правил № 363).

Для того щоб мати можливість підписувати е-ТТН, учасники процесу перевезення (вантажовідправник, представник перевізника – водій або експедитор, вантажоотримувач) повинні мати кваліфікований електронний підпис (далі – КЕП).

Наведемо процедуру підписання е-ТТН, яка викладена в п. 11.1 Правил № 363:

 1. Після оформлення е-ТТН свою КЕП накладають на неї вантажовідправник і представник перевізника (водій або експедитор). При цьому вантажовідправник роздруковує паперову копію е-ТТН, підписує її та віддає водієві (експедиторові) для пред’явлення у разі перевірки на дорозі, а водій (експедитор) ставить свій підпис на паперовій копії е-ТТН (заповнюється реквізит у шапці ТТН «отримав водій/експедитор»), підтверджуючи тим самим приймання вантажу для перевезення.
 2. Підписаний вантажовідправником і представником перевізника електронний документ відправляється вантажоотримувачеві засобами електронного зв’язку.
 3. Вантажоотримувач ставить свою КЕП на е-ТТН після отримання вантажу.

Коли ТТН не потрібна

Можна не оформляти ТТН, якщо це перевезення вантажу для власних потреб (п. 2 Переліку документів, необхідних для здійснення перевезення вантажу автомобільним транспортом у внутрішньому сполученні (додаток до постанови КМУ від 25.02.09 р. № 207). У цьому випадку для підтвердження права власності на вантаж водієві достатньо мати при собі накладну (наприклад, типової форми № М-11, затвердженої наказом Мінстату від 21.06.93 р. № 193) або інший аналогічний документ. Завважимо, що такої ж думки дотримується і Мінінфраструктури (лист Мінінфраструктури від 28.05.14 р. № 5615/25/10-14 (далі – Лист № 5615).

Практичні ситуації

Розглянемо, коли та як потрібно оформляти ТТН на прикладі практичних ситуацій.

Ситуація 1. ТТН заповнюється в загальному порядку

Підприємство на підставі договору купівлі-продажу відвантажує товар покупцеві. Для перевезення вантажу постачальник (вантажовідправник) укладає договір із перевізником-підприємцем.

У цій ситуації ТТН заповнюється в загальному порядку. Приклад її заповнення – див. фрагмент 1.

1 из 1 1 из 1

Ситуація 2. При перевезенні товару до вартості включено доставку

Постачальник товару доставляє товар покупцеві власним транспортом. При цьому вартість послуг перевезення згідно з умовою договору:

 • виділена окремо;
 • включена до вартості товару

Якщо вартість доставки оплачується покупцем окремо, то продавець товару, по суті, надає послуги перевезення. Тому ТТН у цьому випадку потрібно оформити. Аналогічний висновок зроблений і в Листі № 5615.

Якщо ж вартість доставки товару в договорі окремо не виділена (тобто вона включена до вартості товару), тоді, здавалося б, можна стверджувати, що ТТН не потрібна. Адже немає факту надання послуг перевезення вантажу. Проте, на думку Мінінфраструктури (лист Мінінфраструктури від 03.09.13 р. № 10092/25/10-12), таке перевезення вантажу не можна класифікувати як перевезення для власних потреб. Причина: у результаті перевезення змінюється власник вантажу (нехай навіть і на кінцевій стадії товарно-транспортного процесу). Тобто при перевезенні товару, до вартості якого входить його доставка, вантажовідправникові – продавцеві товару також потрібно оформляти ТТН.

Приклад заповнення такої ТТН – див. фрагмент 2.

1 из 1

Ситуація 3. Доставка на арендованому автотранспорті

Підприємство для доставки вантажу покупцеві використовує орендований автотранспорт, оскільки свого не має.

У цій ситуації явно надається послуга з перевезення вантажу. І неважливо, на якому транспорті здійснюється таке перевезення: на власному чи орендованому. Отже, потрібно оформляти ТТН.

Таблиця для друку доступна на сторінці: https://uteka.ua/ua/tables/54984-2

Проте! Тут постачальникові потрібно діяти обережно, оскільки надання послуг перевезення за відсутності власного транспорту може викликати запитання з боку податківців. У такій ситуації рекомендуємо зазначати в договорі з покупцем, що автомобіль для транспортування вантажу буде взятий в оренду. А краще за все залучати стороннього перевізника.

Подорожній лист

Відразу скажемо, що на сьогодні немає затвердженої форми подорожніх листів. І навіть поняття «подорожній лист» уже немає в законодавстві.

Проте ніхто не заважає підприємству самостійно розробити форму дорожнього листа, включивши в неї всі реквізити, обов’язкові для первинного документа згідно зі ст. 9 Закону від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»;
«Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» та п. 2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 88. Завважимо, що податкова нічого не має проти використання СГ самостійно розробленої форми подорожнього листа (лист ДФС від 09.06.15 р. № 11999/6/99-99-19-01-01-15 та лист ДФС від 02.11.15 р. № 23178/6/99-99-19-02-02-15).

Таблиця для друку доступна на сторінці: https://uteka.ua/ua/tables/54984-3

Порада! При розробці власної форми подорожнього листа за основу можна взяти його стару форму, яка була затверджена наказом Держкомстату від 17.02.98 р. № 74 «Про затвердження типової форми первинного обліку роботи службового легкового автомобіля та Інструкції про порядок її застосування» (далі – Наказ № 74).

Самостійно розроблена форма подорожнього листа вводиться в дію на підставі наказу керівника підприємства.

Для чого потрібний подорожній лист, якщо його «скасували»?

При експлуатації автотранспорту і перевезенні вантажів підприємство має вести облік таких операцій, а саме:

 • контролювати роботу транспортного засобу;
 • здійснювати розрахунки за перевезення вантажів;
 • списувати ПММ;
 • нараховувати зарплату водіям.

Для цілей податкового обліку також потрібний документ, на підставі якого підприємство списуватиме пальне і фіксуватиме роботу автотранспорту.

Не секрет, що відсутність зв’язку з господарською діяльністю – а саме так може розглядати податкова безконтрольне використання палива – чревата нарахуванням компенсуючих податкових зобов’язань з ПДВ згідно з пп. «г» п. 198.5 Податкового кодексу (далі – ПК).

Крім того, платники податку на прибуток у податковому обліку можуть відображати амортизацію тільки тих основних засобів (далі – ОЗ), які використовуються в господарській діяльності. Невиробничі ОЗ не амортизуються (пп. 138.3.2 ПК).

А доказом використання транспортного засобу в господарській діяльності підприємства є, зокрема, мета і маршрут поїздки, зазначені в подорожньому листі.

Чи потрібно в подорожньому листі проставляти позначку про проходження водієм медогляду?

Нагадаємо, що порядок проведення передрейсових і післярейсових медоглядів водіїв установлено Положенням про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затверджене наказом МОЗ і МВС від 31.01.13 р. № 65/80 (далі – Положення № 65/80). Тобто водій може виїхати в рейс тільки після огляду медпрацівником. Це необхідно для забезпечення безпеки дорожнього руху. При цьому проведення медогляду не залежить від наявності або відсутності подорожнього листа.

Результати проведених медоглядів заносяться до Журналу щозмінного передрейсового і післярейсового медичних оглядів водіїв за формою додатка 3 до Положення № 65/80. За наявності подорожнього листа медпрацівник може і в ньому зробити позначку про стан здоров’я водія.

Особливості заповнення подорожнього листа

У подорожньому листі відображається пробіг автомобіля, у тому числі для контролю пробігу (напрацювання) шин, кількості витраченого палива – фактично і за нормою, розрахованою згідно з Нормами, затвердженими наказом Мінтрансу від 10.02.98 р. № 43, а також для табелювання робочого часу водіїв із метою нарахування їм зарплати.

Раніше чинна Інструкція № 74 (затверджена Наказом № 74) вимагала, щоб подорожній лист службового автомобіля оформлявся тільки на один робочий день (зміну). І видавати його можна було за умови здачі водієм подорожнього листа за минулий день роботи.

Оскільки на цей момент ці вимоги скасовано, підприємство може оформляти подорожні листи з тією періодичністю, з якою йому це зручно (наприклад, раз на тиждень або раз на місяць). Проте при цьому все-таки має сенс наводити показники спідометра автомобіля в розрізі кожного дня (при виїзді та заїзді автотранспорту), а також зазначати загальний пробіг автомобіля і витрату палива за день. Адже якщо ви зазначите в подорожньому листі тільки показник спідометра автомобіля на початок, наприклад, місяця і на кінець місяця, то при перевірці можуть виникнути запитання щодо підтвердження витрати палива.

Чи потрібно зазначати в подорожньому листі маршрут руху автомобіля?

Як ми вже зазначали вище, мета оформлення дорожнього листа – підтвердити зв’язки послуг перевезення з господарською діяльністю підприємства. Тому краще, якщо подорожній лист дозволить ідентифікувати напрямок використання палива. А зробити це можна, якщо буде видно маршрут руху транспортного засобу.

Ситуація 4. Подорожній лист для легкового автомобіля

Підприємство займається автоперевезеннями і для всебічного контролю за роботою автотранспорту розробило форму подорожнього листа легкового автотранспорту.

Зразок заповнення самостійно розробленого подорожнього листа – див. фрагмент 3.

1 из 1

Нормативна база:

 • Закон від 05.04.01 р. № 2344-ІІІ «Про автомобільний транспорт»

Скачать приложение №1 Требование-накладная
Скачать приложение №2 Журнал ежедневной макроскопической оценки и температурного режима хранения крови и её компонентов

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ № 363 от 25.11.2002 года «Об утверждении инструкции по применению компонентов крови» и с целью повышения эффективности и безопасности трансфузиологической помощи, транспортировка компонентов крови может осуществляться только медицинским персоналом, несущим ответственность за соблюдение требований транспортировки (обученным правилам обращения с продуктами крови).

Правила получения гемотрансфузионных сред:

Выдача донорской крови, её компонентов, трансфузионных сред, иммунодиагностических стандартов или продукции из донорской крови, осуществляется по текущим или экстренным заявкам ЛПУ экспедицией Центра крови №1 в порядке, определённом приказом МЗ СССР № 1035 от 15.09.87г. » Об утверждении «Инструкции по учету крови при её заготовке и переработке в учреждениях и организациях здравоохранения».
При применении вышеуказанного приказа следует учитывать, что все бюджетные учреждения, в том числе и учреждения здравоохранения, обязаны перейти на новую Инструкцию по бюджетному учету, утвержденную Приказом Минфина России от 10.02.2006 N 25н (далее — Инструкция N 25н). Все операции, проводимые учреждениями, должны теперь оформляться первичными документами, приведенными в Приложении 2 к данной Инструкции. Согласно данному Приложению, вместо применявшейся ранее и упоминаемой в вышеуказанном Приказе Минздрава формы требования-накладной N 434/у, в настоящее время должна использоваться форма требования-накладной N 0315006, то есть типовая межотраслевая форма N М-11 (0315006 по ОКУД), утвержденная Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а. Специализированных форм документов по учету донорской крови и расчетов с донорами в Инструкции N 25н не предусмотрено, да это и невозможно — предусмотреть специфичные формы документов для всех разновидностей и сфер деятельности бюджетных учреждений.
На основании вышеизложенного, мы в дальнейшем вместо требования-накладной формы N 434/у, указанной в Приказе МЗ СССР № 1035, указываем требование-накладную формы N 0315006 (См. приложение №1).
С 01.06.2006г. требования – накладные на выдачу трансфузионных сред в КГУЗ ККЦК №1 будут приниматься только по форме № 0315006 по ОКУД.

Выдача продукции из экспедиции проводится круглосуточно.

Для получения гемотрансфузионных сред медицинский персонал учреждений здравоохранения (УЗ) должен предоставить в экспедицию Красноярского краевого центра крови №1 (ККЦК №1):

 • доверенность на получение трансфузионных сред (разовую или постоянную) по форме М-2а подписанную руководителем и заверенную печатью УЗ (постоянная доверенность выдаётся не более чем на текущий квартал);
 • документ, удостоверяющий личность получателя;
 • накладную – требование по форме № 0315006 подписанную руководителем и заверенную печатью УЗ, в трех экземплярах (Первый экземпляр накладной передается получателю. Второй экземпляр с подписью получателя поступает в бухгалтерию центра крови для посылки извещения (авизо) формы N 15-МЗ, если трансфузионные среды отпускаются безвозмездно, или для выписки счета, если они отпускаются за плату. Третий экземпляр с подписью получателя накладной — требования остается в экспедиции ЦК. Исправления и подчистки в накладной не допускаются. Извещение/авизо (форма N 15-МЗ) составляется в бухгалтерии центра крови и отсылается учреждению — получателю трансфузионных сред, которое подтверждает получение безвозмездно поступивших сред, возвращая бухгалтерии центра крови заполненный отрывной контрольный талон названного извещения — ответное авизо);
 • изотермические контейнеры, обеспечивающие поддержание требуемой температуры хранения, отдельные для гемотрансфузионных сред с различной температурой хранения;
 • термометры или термоиндикаторы прямого считывания;
 • охлаждающие термоэлементы (лёд) для транспортирования замороженной плазмы.

Хранение и транспортировка компонентов крови

Температурные режимы транспортирования и хранения компонентов крови:

 • Эритроцитсодержащие компоненты крови (эритроцитная масса, взвесь, отмытые и размороженные эритроциты), стандартные сыворотки и стандартные эритроциты хранятся в холодильниках при температуре от +2оС до +6оС в вертикальном положении, через 24 часа транспортирования их температура не должна превышать + 10оС;
 • концентрат тромбоцитов в пластиковых контейнерах при температуре от +20 оС до +24 оС при постоянном покачивании контейнера, что способствует сохранению их жизнеспособности, поддержанию стабильного рН на уровне 7 и обеспечению клеток кислородом;
 • свежезамороженная плазма, криопреципитат (замороженный) хранятся при температуре не выше минус 30ºC;
  допускаются режимы хранения свежезамороженной плазмы (СЗП) в соответствии с Приложением к приказу МЗ РФ №193 от 07.05.03г. «О внедрении в практику работы службы крови в РФ метода карантинизации свежезамороженной плазмы»:
  — 24 месяца при температуре менее минус 30ºC;
  — 12 месяцев при температуре от минус 25ºC до минус 30ºC.
 • гранулоциты от +20 оС до +24 оС.

Условия хранения компонентов крови устанавливают, исходя из требований максимальной сохранности, жизнеспособности и функциональной полноценности во время всего периода хранения. Условия хранения должны подвергаться непрерывному контролю.

При приобретении оборудования, используемого для хранения компонентов крови, необходимо учесть следующие пункты:

 • Холодильники и морозильные камеры должны иметь избыточный объём, чтобы при работе все внутреннее пространство было легко доступно и просматривалось.
 • Устройство должно быть надёжным в работе и обеспечивающим однородное распределение температуры по всей рабочей камере.
 • Оборудование должно быть снабжено устройством, записывающим температуру и сигнализацией, включающейся при нарушении температурного режима.
 • Должно быть устойчиво к воздействию сильнодействующих моющих средств, удовлетворять требованиям безопасности.

Отсеки для компонентов крови должны быть четко обозначены (промаркированы). Температура должна непрерывно записываться. При отсутствии автоматического записывающего устройства, температура должна регистрироваться в специальном «Журнале ежедневной макроскопической оценки и температурного режима хранения крови и её компонентов», приложение №8 к МР «Организация трансфузионной терапии в ЛПУ», утв. МЗ РФ 28.11.86г. (См. приложение №2) с измерением температуры ежедневно 2 раза в сутки. При наличии нескольких холодильников (холодильных отделений в одном холодильнике), журнал ведется отдельно для каждого холодильника (холодильного отделения) с кровью и её компонентами.

— Справка учета движения крови в отделении заготовки крови составляется ежемесячно в бухгалтерии на основании итоговых данных Ведомости учета заготовки донорской крови (форма N 419/у);- Справка учета движения компонентов крови в отделении заготовки компонентов крови составляется ежемесячно в бухгалтерии на основании итоговых данных Ведомости учета заготовки компонентов крови (форма N 420/у);
— Справка учета движения крови, ее компонентов, препаратов и кровезаменителей по экспедиции составляется ежемесячно в бухгалтерии на основании итоговых данных Ведомости учета движения крови, ее компонентов, препаратов и кровезаменителей по экспедиции (форма N 423/у);
— Справка учета движения препаратов крови составляется в бухгалтерии ежемесячно на основании итоговых данных ведомости учета работы отделений, где они производятся.
2. Извещение/авизо (форма N 15-МЗ) — применяется при безвозмездном отпуске трансфузионных сред станциями переливания крови лечебно-профилактическим учреждениям, составляется в бухгалтерии станции переливания крови и отсылается учреждению — получателю трансфузионных сред, которое подтверждает получение безвозмездно поступивших сред, возвращая бухгалтерии станции переливания крови заполненный отрывной контрольный талон названного извещения (ответное авизо).
Первичный учет заготовки крови
В соответствии с п. 2.1 Инструкции N 1035 в учреждениях (организациях) здравоохранения для учета заготовки донорской крови применяются следующие документы, формы которых утверждены приказом N 1055:

1) Журнал учета заготовки крови (форма N 411/у);
2) Журнал учета заготовки плазмы методом плазмафереза (форма N 412/у);
3) Журнал регистрации брака крови (форма N 418/у);
4) Ведомость учета заготовки донорской крови (форма N 419/у).
При этом ведение журналов форм N 411/у и 412/у по учету крови, полученной от платных и безвозмездных доноров, осуществляется раздельно — в отдельных журналах или на отдельных страницах. Страницы всех указанных журналов нумеруются, прошнуровываются и скрепляются печатью учреждения (организации) и подписью главного врача.
При заготовке крови в выездных условиях используется Оперативное донесение о работе выездной бригады (форма N 415/у, утверждена приказом N 1055), в котором отражается количество крови, полученной от безвозмездных доноров (доноров резерва). Оперативное донесение составляется начальником выездной бригады в двух экземплярах после завершения работы и утверждается главным врачом или его заместителем. Первый экземпляр донесения передается в бухгалтерию станции переливания крови вместе с Ведомостью на выдачу талонов на питание и справок об освобождении от работы формы N 12-МЗ, а второй — остается в выездной бригаде.
Кровь, заготовленная выездной бригадой, по накладной (требованию) ф. N 0315006 передается в отделение заготовки крови. Накладная (требование) выписывается в двух экземплярах под копирку: первый экземпляр вместе с кровью передается в отделение заготовки крови станции переливания крови (СПК), второй — остается в выездной бригаде. Накладная (требование) заполняется чернилами или пастой шариковой ручки, исправления и подчистки не допускаются. В графе «Название, сорт, размер» указывается групповая и резус-принадлежность крови, в графе «Единица измерения» — количество крови во флаконе (500 мл, 375 мл, 250 мл и т.д.), в графе «Номенклатурный N» — количество флаконов, в графе «Затребовано» — дата заготовки крови. В строке «Сдал» расписывается начальник выездной бригады, в строке «Принял» — заведующий отделением заготовки крови (лицо, ответственное за заготовку крови).
В отделении заготовки крови и ее компонентов СПК на основании журнала учета заготовки крови формы N 411/у, журнала заготовки плазмы методом плазмафереза формы N 412/у, журнала регистрации брака крови формы N 418/у и накладных (требований) формы N 0315006, полученных от выездных бригад, ведется Ведомость учета заготовки донорской крови (форма N 419/у), которая отражает общее количество заготовленной крови и ее движение внутри СПК. По окончании отчетного месяца в трехдневный срок отделение заготовки крови направляет в бухгалтерию СПК итоговые данные Ведомости учета заготовки донорской крови формы N 419/у, подписанные заведующим отделением. Указанные данные являются основанием для составления в бухгалтерии СПК ежемесячной Справки учета движения крови в отделении заготовки крови формы N 14-МЗ, согласно которой делается бухгалтерская запись по приходу и расходу крови.
Передача крови из отделения заготовки крови в другие подразделения СПК производится по накладной (требованию) формы N 0315006, которая выписывается в двух экземплярах и заполняется аналогично порядку, описанному выше. Первый экземпляр накладной (требования) вместе с кровью передается подразделению-получателю, второй — с подписью получателя остается в отделении заготовки крови.

Для учета заготовки компонентов крови применяются Журнал учета заготовки компонентов крови формы N 413/у и Ведомость учета заготовки компонентов крови формы N 420/у (утверждены приказом N 1055). Отделение заготовки компонентов крови передает в бухгалтерию СПК итоговые данные Ведомости учета заготовки компонентов крови формы N 420/у за подписью заведующего отделением для отражения их в бухгалтерском учете.
Первичный учет крови в экспедиции станций переливания крови
Учет крови, поступающей ежедневно в экспедицию, ведется в Ведомости учета движения крови, ее компонентов, препаратов и кровезаменителей по экспедиции формы N 423/у (утверждена приказом N 1055). Записи в ведомости производятся на основании накладных (требований) формы N 0315006. Выдача крови из экспедиции другим структурным подразделениям СПК или в лечебно-профилактические учреждения осуществляется по накладным (требованиям) формы N 0315006.
При отпуске крови из экспедиции СПК другим структурным подразделениям накладная (требование) формы N 0315006 выписывается в двух экземплярах. Первый экземпляр накладной (требования) вручается отделению-получателю, второй с подписью получателя остается в экспедиции СПК.
Отпуск в лечебно-профилактические учреждения оформляется выпиской накладной (требования) в трех экземплярах. Первый экземпляр передается получателю. Второй экземпляр поступает в бухгалтерию станции для посылки извещения (авизо) формы N 15-МЗ, если трансфузионные среды отпускаются безвозмездно, или для выписки счета, если они отпускаются за плату. Третий экземпляр накладной (требования) остается в экспедиции СПК.
Выдача крови в лечебно-профилактические учреждения производится по предъявлении доверенности (разовой или постоянной) по форме N М-2а Постоянная доверенность на получение трансфузионных сред должна выдаваться на определенный срок, но не более, как на текущий квартал.
В экспедиции СПК на основании накладных (требований) ведется Журнал учета выдачи крови, ее компонентов, препаратов и кровезаменителей формы N 422/у (утверждена приказом N 1055). Итоговые данные журнала за каждый день заносятся в Ведомость учета движения крови формы N 423/у. По окончании месяца итоговые данные формы N 423/у передаются в бухгалтерию СПК для отражения их в бухгалтерском учете.
В таком же порядке осуществляется учет выдачи крови в отделениях переливания крови лечебно-профилактических учреждений.
При безвозмездном отпуске трансфузионных сред бухгалтерия СПК посылает учреждению-получателю извещение (авизо) по форме N 15-МЗ об их количестве и стоимости. Учреждение-получатель подтверждает получение безвозмездно поступивших сред, возвращая СПК заполненный отрывной контрольный талон названного извещения (ответное авизо).
Учет крови при ее переработке в отделениях станций переливания крови
В каждом отделении СПК, занимающимся производством препаратов крови, сывороток, растворов, осуществляется учет поступившего сырья (материалов) и готовой продукции в соответствующих производственных журналах. Записи в журналах ведутся на основании накладных (требований) формы N 0315006, технологических регламентов и результатов исследования сырья и готовых форм.
Ежемесячно каждое отделение СПК составляет ведомость учета работы отделения, в которой отражаются основные показатели его работы: наименование сырья и производимой продукции, единица измерения, количественные остатки на начало месяца, по приходу показывается поступление и выработка за месяц, в расходе записывается отпущенная продукция в другие подразделения СПК, количество забракованной продукции и остатки на конец отчетного месяца. Ведомость заполняется в двух экземплярах, подписывается заведующим отделением. Первый экземпляр передается в бухгалтерию СПК, второй — остается в отделении.
В бухгалтерии СПК по данным ведомости учета работы отделения составляется по каждому отделению Справка учета движения препаратов по отделению… формы N 14-МЗ и бухгалтерская проводка по приходу и расходу изготовленных препаратов, сывороток, растворов.
Передача готовой продукции из отделения в другие подразделения СПК производится по накладным (требованиям) формы N 0315006.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх